Цілі діяльності

  • - забезпечення права дітей, які мають вади розумового розвитку у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення на здобуття відповідного рівня дошкільної та загальної середньої освіти відповідно до їх можливостей, здібностей з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку
  • - забезпечення ранньої соціалізації та підготовки таких дітей до здобуття відповідного рівня дошкільної та базової середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально – виховного процесу в комплексі з психолого – педагогічною, медичною, фізичною, соціальною реабілітацією;
  • - створення спеціальних умов для корекційної спрямованості навчання, виховання та подолання порушень фізичного та психічного розвитку, коригування порушень аналізаторів і формування мовлення учнів;
  • - здійснення індивідуального та диференційованого підходу у навчанні та вихованні з урахуванням характеру порушення;
  • - формування громадянської позиції, почуття власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;
  • - забезпечення системного кваліфікованого психолого – медико – педагогічного супроводу дітей з урахуванням їх здоров`я, особливостей психофізичного розвитку;
  • - розробка та втілення у практику інноваційного змісту, форм та методик навчально-виховного та лікувально-реабілітаційного процесів;
  • - розвиток природних позитивних нахилів, здібностей та обдарувань, творчого мислення дитини, потреби і вміння вдосконалюватися;
  • - надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дітям з інвалідністю;
  • - надання психолого-педагогічної допомоги батькам ( особам, які їх замінюють), які виховують дітей-інвалідів, з метою залучення їх та дітей до навчально-виховного і реабілітаційного процесів;
Кiлькiсть переглядiв: 499

Коментарi