Інформація про заклад

Центр створено на виконання рішення 19 сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради від 19 травня 2017 року № 357 «Про Дашівську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат Іллінецького району Вінницької обласної Ради».

Школа -інтернат створена відповідно до рішення обласного виконавчого комітету від 25 червня 1963 року №249 та наказу Вінницького обласного відділу народної освіти від 30 липня 1963 року №803.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 1991 року №311 „Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)”, рішення 10-ї сесії обласної Ради 21-го скликання від 30 жовтня 1992 року „Про перелік об’єктів комунальної власності обласної Ради народних депутатів, що передаються в управління обласної державної адміністрації та розмежування майнових інтересів між суб’єктами власності” школа-інтернат віднесена до комунальної власності Іллінецького району.
Рішенням 5 сесії обласної Ради 4-го скликання від 17.01.03 року №191 „Про надання згоди на прийняття у спільну власність територіальних громад Вінницької області шкіл-інтернатів” школа-інтернат прийнята до спільної власності територіальних громад області.
Рішенням 16 сесії обласної Ради 5-го скликання від 19 березня 2008 року № 528 „Про перейменування обласного комунального закладу „Дашівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат дітей з вадами розумового розвитку” школа-інтернат перейменована в Дашівську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат Іллінецького району Вінницької обласної Ради.

Центр є об'єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, управління яким здійснює Вінницька обласна Рада.

Центр здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про охорону дитинства”, „Про реабілітацію інвалідів в Україні”, „Про матеріальну допомогу”, „Про психіатричну допомогу”, нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою КМУ від 14.06.2000 р. №964 (зі змінами), Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки від 15.09.2008 р. №852 зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.12.2008 р. №1219/15910 та Статуту закладу.

Центр – є неприбутковим загальноосвітнім навчальним закладом, метою діяльності якого є реалізація права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку, їх інтеграція в суспільство шляхом здійснення комплексних реабілітаційних заходів. спрямованих на відновлення здоров’я, здобуття освіти відповідного рівня, розвиток та корекція порушень

Головними завданнями Центру є:

- забезпечення права дітей, які мають вади розумового розвитку у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення на здобуття відповідного рівня дошкільної та загальної середньої освіти відповідно до їх можливостей, здібностей з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку; - забезпечення ранньої соціалізації та підготовки таких дітей до здобуття відповідного рівня дошкільної та базової середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально – виховного процесу в комплексі з психолого – педагогічною, медичною, фізичною, соціальною реабілітацією; - створення спеціальних умов для корекційної спрямованості навчання, виховання та подолання порушень фізичного та психічного розвитку, коригування порушень аналізаторів і формування мовлення учнів; - здійснення індивідуального та диференційованого підходу у навчанні та вихованні з урахуванням характеру порушення; - формування громадянської позиції, почуття власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії; - забезпечення системного кваліфікованого психолого – медико – педагогічного супроводу дітей з урахуванням їх здоров`я, особливостей психофізичного розвитку; - розробка та втілення у практику інноваційного змісту, форм та методик навчально-виховного та лікувально-реабілітаційного процесів; - розвиток природних позитивних нахилів, здібностей та обдарувань, творчого мислення дитини, потреби і вміння вдосконалюватися; - надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дітям з інвалідністю; - надання психолого-педагогічної допомоги батькам ( особам, які їх замінюють), які виховують дітей-інвалідів, з метою залучення їх та дітей до навчально-виховного і реабілітаційного процесів;

Діяльність Центру будується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій; поєднання взаємозв’язку розумового, морального, фізичного та естетичного виховання; рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку, органічного зв’язку з національною культурою, традиціями; диференціації змісту і форм освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання; гнучкості і прогностичності; єдності і наступності; безперервності різноманітності; поєднання державного управління та громадського самоврядування.

Кiлькiсть переглядiв: 917

Коментарi