СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ

Центр – є неприбутковим спеціальним загальноосвітнім навчальним закладом, метою діяльності якого є реалізація права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку, їх інтеграція в суспільство шляхом здійснення комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров’я, здобуття освіти відповідного рівня, розвиток та корекція порушень, структура якого затверджується в порядку, встановленого законодавством. Структурні підрозділи Центру здійснюють діяльність на підставі Положень, затверджених керівником Центру.Структурними підрозділами Центру є відділення, які функціонують у єдиній системі:

Дошкільне відділення, у складі якого функціонують спеціальні групи денного та цілодобового перебування для дітей віком від 3 до 6 (7) років, які мають вади розумового розвитку у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення. Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для дітей, які мають вади розумового розвитку у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення:

- І ступінь (початкова школа): підготовчий,1-4 класи (термін навчання 5 років, вік учнів від 6 до 12 років);

- ІІ ступінь (базова загальна середня освіта): 5-10 класи (термін навчання 6 років, вік учнів від 11 до 18 років);

Діяльність реабілітаційного відділення Центру спрямована на профілактику та реабілітацію основної патології та супутніх захворювань дитячого організму.

Реабілітація в Центрі носить комплексний характер:

- медична реабілітація – лікарі (педіатр, психіатр, фізіотерапевт) та молодший медичний персонал (медична сестра, інструктор ЛФК) планують і здійснюють лікувально-відновлювальні та лікувально-профілактичні заходи;

- фізична реабілітація – передбачає фізкультурно-реабілітаційні заходи засобами використання спеціального корекційного обладнання, спеціальну лікувальну фізкультуру ( фізіотерапія, сенсорна кімната, зал лікувальної фізкультури, кабінет ритміки);

- психолого-педагогічна реабілітація – включає сплановану за різними напрямами виховну роботу педагогічного колективу (вихователі, класні керівники, класоводи), роботу гуртків, секцій, що створюються як самим Центром так і позашкільними закладами та роботу вчителя-логопеда і вчителя-дефектолога.

- соціально-побутова реабілітація - функціонує відділення соціально - побутової реабілітації (інтеграційні класи): для дітей з неврологічними захворюваннями, зниженим інтелектом або вадами мовлення, які не мають медичних протипоказань для перебування в дитячому колективі; діти з інвалідністю можуть відвідувати дане відділення в супроводі батьків (чи осіб, які їх замінюють) за спеціально розробленим графіком та проходити у Центрі курс психолого-педагогічної та соціальної реабілітації, термін якого визначаються обласною та шкільною психолого-медико-педагогічними комісіями.

Консультаційний пункт може надавати реабілітаційні послуги дітям з вадами розвитку, які навчаються в інклюзивних класах (групах) дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, а також консультативні послуги батькам дітей з вадами розвитку (за заявою батьків).

Навчально-виховний процес у Центрі здійснюється у порядку, встановленому Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778, Положенням про спеціальну загальноосвітню школу ( школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 вересня 2008 року №852, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2008 року за №1219/15910.

Основною структурною одиницею школи є клас і виховна група. У школі-інтернаті Центру можуть функціонувати класи для дітей інших нозологій за наявності відповідної навчально-матеріальної бази та кадрового забезпечення. Строки навчання у школі-інтернаті Центру встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585 “Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку” (із змінами). Мережа класів (груп) у Центрі визначається з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу дітей з вадами розвитку, контингенту дітей та відповідно до нормативів наповнюваності. Для надання індивідуальної корекційної допомоги та добору відповідних програм навчання в навчально-реабілітаційному Центрі діє психолого-медико-педагогічна комісія, метою якої є :

- вивчення особливостей психофізичного розвитку кожного вихованця у динаміці;

- визначення адекватних умов, форм і методів навчально-виховної, кореційно-розвиткової роботи та медичної реабілітації.

Реабілітаційні послуги дітям з вадами розвитку, які навчаються в Центрі , надаються безкоштовно. Учні (вихованці) Центру з числа дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування , перебувають на повному державному утриманні та користуються пільгами, встановленими законодавством для цієї категорії дітей. Учні (вихованці) Центру відповідно до п.4 статті 37 Закону «Про освіту» утримуються за рахунок держави. Грошове та матеріальне забезпечення здійснюється за нормами утримання учнів у спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах, які встановлюються профільним міністерством за погодженням з Міністерством фінансів України, Міністерством охорони здоров'я України.


Кiлькiсть переглядiв: 483

Коментарi