/Files/images/P3210115.JPG

Задорожна Тамара Михайлівна

Народилася 8.03.1966 року. В 1984 році закінчила Немішаевській радгосп технікум, в 1993 році Херсонсъкuй сiльськогосподарський iнсmumуm, в 1997 році Уманський педагогічний iнсmumуm . ім П.Г.Тuчuнu. Фах: учumель бiолоїї

Педагогічний стаж: 24 рокu

Категорlя: вuща

«Праці вчителя ні з чим не можна ні порівняти, ні зіставити. Ткач уже через годину бачить плоди своєї роботи. Сталевар через кілька годин радіє з вогненного потоку металу. Хлібороб через кілька місяців милується колосками і жменею зерна… А вчителеві треба працювати роки, щоб побачити предмет свого творіння…» В. О. Сухомлинський

Учитель – головна фігура педагогічного процесу. Його особистий приклад – могутній фактор виховного впливу, його психолого-педагогічні якості у поєднанні із вміннями створюють надійні підвалини для формування педагогічної майстерності.Праця вчителя важка і надзвичайно відповідальна

Сучасні вимоги до педагога дуже високі. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки. Він повинен бути людиною високої культури і вселюдських цінностей, працювати на майбутнє, випереджаючи свій час. Справжній педагог є посередником між дітьми, батьками та системою ідей, традиціями, культурою свого народу і людства.

Працюючи педагогом спеціальної школи - інтернату у своїй діяльності керуюсь: Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про охорону дитинства»,Положенням «Про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку",Статутом навчального закладу,нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України.

Урок є основною формою організації навчальної та коррекційно-виховної роботи як в масовій загальноосвітній школі, так і в спеціальній школі. Проте в спеціальній школі урок має свою специфіку, зумовлену особливостями пізнавальної діяльності учнів і завданнями коррекційно-виховної роботи школи, а саме:

- на уроках у спеціальній школі, крім загальноосвітніх та виховних завдань, розв'язуються інші завдання, властиві тільки спеціальному закладу освіти: відбувається компенсація й корекція вад розвитку дітей. Тільки завдяки цьому стає можливим загальний розвиток особистості дитини з порушенням інтелекту і формування в неї духовних і фізичних якостей.

-у зв'язку з труднощами в роботі з розумово відсталими дітьми, а також з наявністю великої нерівномірності в розвитку пізнавальних сил і здібностей кожного школяра я намагаюсь приділяти максимум уваги кожному учневі, здійснювати індивідуальний підхід без серйозних порушень фронтальної організації праці.

- враховуючи низьку продуктивність пізнавальної діяльності учнів, на кожен урок я визначаю обсяг матеріалу та опрацьовую його, щоб він був доступний для учнів з вадами розумового розвитку.

Застосовую певні особливості і в доборі форм і методів навчальної роботи: широко практикую повторення вивченого, ігрові моменти; навчання здебільшого відбувається на практичній основі: складні системи знань подаю в розчленованому вигляді, відповідно і діяльність учнів також набуває розчленованого характеру, особливо на початкових етапах навчання.

В організації навчання та виховання учнів особливо велику роль відіграє безпосереднє керівництво і пряма допомога вчителя.

На уроці я намагаюсь створити найсприятливіші умови для захисту ослабленої нервової системи і психіки дитини від надмірних подразнень, різких змін в умовах перевтоми, появи астенічних емоцій тощо.

Урок для учнів з вадами розумового розвитку намагаюсь побудувати таким чином, щоб кожен його структурний компонент сприяв досягненню не лише освітніх, а й корекційних цілей, забезпечував рівновагу між максимально можливою активністю і оптимальним рівнем витрат психофізіологічної енергії учнів. Кожен урок нерозривно пов'язаний з попереднім, оскільки готує школярів до вивчення наступного матеріалу.

На уроці розв'язуються не тільки завдання неперервного просування у вивченні питань програми даного предмета, а й встановлюються зв'язки з іншими предметами.

В учнів знижені пізнавальні можливості,в них ослаблена довільна регуляція дій і здатність докладати зусилля, є значні порушення процесів працездатності. В зв’язку з цим велику увагу приділяю індивідуалізації навчання, організації та стимуляції пізнавальної діяльності учнів.

Для забезпечення оптимальної побудови уроку для дітей з вадами розумового розвитку, намагаюсь всебічно вивчити особистості учнів і колективу класу з метою визначення типологічних та індивідуальних особливостей, досягнення з допомогою спеціальних заходів успішного навчання і розвитку кожної дитини. Принцип індивідуального та диференційованого підходу є найважливішим принципом спеціального навчання і запорукою його оптимізації.

Виробляючи систему заходів індивідуальної допомоги учням, надаю кожному учневі спеціальну допомогу, спрямовану на ліквідацію конкретних прогалин у знаннях, на формування навчальних умінь, розвиток корекції когнитивної сфери.

Жодних списків сильних, середніх і слабких у класі не складаю і не оголошую, умовно враховую їх існування при доборі навчального матеріалу, під час проведення уроку, при поясненні домашнього завдання.

Пропоную вашій увазі відкриті заняття та виховні заходи за посиланнями

Виховний Захід "До квітів у гості"

Виховна година "Людина починається з добра"

Виховна година "Добросердя"

Відкритий урок "Створення композиції з природного матеріалу"

Відкритий урок "Кімнатні рослини"

Відкритий урок "Польові культури. Зернові рослини поля"

Відкритий урок "Обробка грунту"

Кiлькiсть переглядiв: 387

Коментарi