Корекційно - розвиткова та лікувально - профілактична робота закладу

Корекційно-розвиткова робота є однією із складових діяльності школи.
У школі-інтернаті проводиться корекційна-розвиткова робота з розвитку мовлення, лікувальної фізкультури, СПО, індивідуальні заняття з предметно-практичного навчання.
Корекційні зайняття, індивідуальні або групові , проводяться учителями з урахування особливостей учнів.
Медичне обслуговування учнів здійснюється штатним медичним персоналом, відповідно до штатного розпису Затвердженого Міністерства охорони здоров'я та курортів України, відомчими медичними закладами, які організовують проведення лікувально-профілактичних заходів і відновлювального лікування, здійснюють контроль та державний нагляд за якістю харчування дітей, фізичним навантаженням навчальних занять і відпочинку, комплексом заходів з фізичного виховання дітей, профілактикою травматизму, дотримання протиепідемічних правил, санітарно-гігієнічного режиму в школі.
Лікувально-профілактичні заходи передбачають профілактикусоматичних захворювань, підтримання належного рівня психічної активності і працездатності, контроль за фізичним розвитком дітей З цією метою медичними працівниками надається консультативна допомога педагогам і вихователям у дозуванні шкільних навантажень.
Два рази на рік проводяться поглиблені медичні огляди всіх дітей, результати яких заслуховуються на педагогічних радах. Діти з хронічними захворюваннями знаходяться під постійним диспансерним наглядом відповідних закладів системи охорони здоров'я. Комплексне відновлювальне лікування в школі-інтернаті проводиться за методиками медико-соціальної реабілітації рекомендованими МОЗ України та відповідно до індивідуальних програм реабілітації дитини-інваліда. При проведенні лікувально-відновлювальної роботи школа користується консультаціями у спеціалізованих медичних закладах.
Медичні і педагогічні працівники під час занять та в позаурочний час здійснюють системні спостереження за дітьми. Для визначення індивідуального підходу до дитини узагальнюються дані медичного і психолого-педагогічного спостереження. На їх основі уточнюється режим навчання. Результати динамічного, медичного та психолого-педагогічного спостережень обговорюються на систематичних медико-педагогічних оглядах дітей.
З урахуванням фізичних та інтелектуальних можливостей дітей лікарі спільно з педагогами приймають обґрунтовані рішення щодо профілів трудового навчання в школі, реальних можливостей працевлаштування випускників чи форм подальшого професійного навчання.
Медичний персонал ознайомлює учителів, вихователів і батьків з наслідками поглибленого медичного огляду, санітарно-гігієнічним режимом школи, клінічними проявами аномалій розвитку, особливостями навчання та поведінки аномальної дитини; здійснює роботу з санітарно-гігієнічного виховання дітей.
Консультативну, методичну допомогу і керівництво організацією лікувально-відновлювальної роботи у школі здійснюють спеціалізовані лікувальні заклади, на території обслуговування яких знаходиться школа.
Заклади охорони здоров’я разом з органами управління освітою та органами охорони здоров’я щороку забезпечують безоплатний медичний огляд учнів школи-інтернату, моніторинг і корекцію стану здоров’я проведення лікувально-профілактичних заходів у школі-інтернаті.
Санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим у школі-інтернаті забезпечується оптимальним співвідношенням інтелектуального та фізичного навантаження, тривалості навчальних занять і відпочинку здійснення комплексу заходів з фізичного виховання та загартування дітей.
У школі-інтернаті організовується 5-разове раціональне харчування дітей.
Відповідальність за додержанням санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм несе директор школи-інтернату.

Кiлькiсть переглядiв: 406

Коментарi