Організація діяльності закладу та соціальний захист дітей

Режим роботи школи-інтернату встановлюється закладом та погоджується з управлін­ням освіти і науки облдержадміністрації та державною санітарною-епідеміологічною службою.
Під час канікул адміністрація школи-інтернату сприяє організації відпочинку та оздоровленню вихованців у дитячих санаторіях, таборах відпо­чинку тощо.
На канікули, у вихідні і святкові дні, діти, за заявою батьків або осіб, які їх замінюють, виїжд­жають додому в супроводі дорослих.
На клопотання батьків або осіб, які їх замінюють, діти, які перебувають на утриманні в школі-інтернаті, можуть проживати у своїх сім'ях, якщо це не шкодитиме фізичному та психічному здоров'ю дітей і батьки дитини не позбавлені батьківських прав. Надання такої можливості оформляється наказом директора.
Відволікання учнів від навчальних занять за­бороняється, крім особливих випадків, передбачених законодав­ством.
Утримуються учні школи-інтернату під час навчання за рахунок держави, а під час канікул, святкових, вихідних днів за рахунок батьків. Учні закладу забезпечуються предметами гардеробу, текстильною білизною та предметами першої потреби відповідно до Норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення (Наказ Міністерства освіти і науки Ук­раїни від 17.11.2003 № 763, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.01.2004 за № 27/8626).
Учні школи забезпечуються підручниками та навчальними посібниками відповідно до Порядку забезпечення учнів загаль­ноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів підруч­никами та навчальними посібниками, затвердженого наказом Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 24.12.99 № 442/311/155, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2000 за № 14/4235 (із змінами).
Після закінчення школи-інтернату випуск­никам безоплатно видається комплект одягу і взуття, що був у їхньому користуванні під час навчання. Вихованцям, які вибули із школи-інтернату з інших причин, безоплатно видається комплект сезонного одягу та взуття, що був у їхньому користуванні на момент вибуття.
Медичне обслуговування учнів школи-інтернату здійснюється медичними працівниками відповідно до штатного розпису закладу. Відповідальність за організацію харчування учнів школи-інтернату, додержання санітарно-гігієнічних вимог покладається на керівника цього закладу.
Харчування учнів школи-інтернату здійснюється відповідно до норм харчування у на­вчальних та оздоровчих закладах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 (із змінами), Наказом Міністер­ства охорони здоров'я та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.06.2005 за № 661/10941.
Контроль та нагляд за організацією медичних та санітар­но-гігієнічних заходів, якістю харчування учнів покладається на медичний персонал школи-інтернату.

Кiлькiсть переглядiв: 375

Коментарi